Pages

Sunday, 10 October 2010

माझा देश

माझ्या देशात गरीबी आहे.
दहशदवादी नक्षलवादा पुढे लाचार आहे
पन माझा देश दिलदार आहे.
केँद्रात लुळी पांगळी सरकार आहे.
शंभरात नव्वद बेकार आहे.
पण माझ्या देशात शुद्ध विचार आहे.
पदोपदी भ्रष्टाचार आहे.
भांडवलदारांची लुटमार आहे.
पण चांगले लोक माझ्या देशाचा आधार आहे
.अजून काय वर्णु माझ्या देशाची थोरवी.
लहान मोठ्यां समोर सिग्रेट नाही पीत.
मोठा लहानां समोर वेसन नाही करीत,
विविधतेत एकात्मता हाच एक सार आहे.
पाहूना देवा समान हा शिष्टाचार आहे.
वडीलधाऱ्‍यां च्या चरणी नमस्कार आहे,
हे फक्त येथेच घडु शकतं कारण माझ्या देशात संस्कार आहे

0 comments:

Post a Comment