Pages

Friday, 3 December 2010

सैनिक

सैनिक आम्ही भारत भु चे
मरणा सह विजय गान गानार आम्ही
देशरक्षिण्या प्रिय तिरंग्याला
रक्ताच्या थेँबाने रंगविनार आम्ही
शहीद होने हाच आम्हा स्वर्ग
मातृभुमी च्या पीकातुन सळसळनार आम्ही
सरणावर नकोत पुष्प माला
फुलाच्या सुगंधातुन दरवळणार आम्ही
नाही आम्हा खंत मरण्याची
येणाऱ्‍या प्रत्येक पीढीत जन्मनार आम्ही

0 comments:

Post a Comment