Pages

Sunday, 5 December 2010

अधुरी प्रेम कहानी

आता फक्त आहेत तुझ्या आठवणी
अन सुराविना ओठावर बेसुर गाणी
पुस्तकात तो सुकलेला गुलाब
रात्री विना फुले जशी रातराणी
ऱ्‍हदयावर केलेस किती तु घाव
पापण्यात उरले फक्त आता पाणी
का खेळलीस भावनांशी माझ्या
ऊरला न भाव कोनताच मनी
गेलीस दगा देऊन परक्यावानी
राहीली अधुरी एक प्रेम कहानी

0 comments:

Post a Comment