Pages

Friday, 3 December 2010

सज्जन सुत्र

सुवर्ण मृतिका
आम्हा सर्व सम
नाही देणे घेणे
संपत्तीशी।
नसे आम्हा हाव
धन दौलतीची
मनी ओढ असे
सकळांची।
सुर्वण तुला होता
गुंजा सवे
उतरतो गर्व
आपोआप।
साधु संत म्हणे
नसो गर्व कोणा
तोची भोवतो
सज्जनांना।

0 comments:

Post a Comment