Pages

Monday, 6 December 2010

गंध तुझे

प्रिती चे एक फूल मी तुला वाहीले होते
तुझ्या डोळ्यात मी मलाच पाहीले होते

पुर्वी न होती मदहोश ही हवा
श्वासात काही गंध तुझे राहीले होते

आज काहीसे अधीक तेजस्वी चंद्रतारे
प्रितीच्या चांदण्यात मी तुझ्या नाहले होते

होते तराणे जे ओठावर तुझ्या
ते गीत तुज साठी मी गायीले होते

0 comments:

Post a Comment