Pages

Thursday, 23 December 2010

आम्ही

दुज्यांचे झेलता अश्रु स्वतःला जाळतो आम्ही।
जरी कोसळले आभाळ करी ते झेलतो आम्ही॥

तसे दुःख कुणा टळले तसा मृत्यु कुणा टळला।
तसे कित्येकदा मरुनी पुन्हा जन्मतो आम्ही॥

विकारी देह हा येथे जरी घेऊनिया आलो।
पुन्हा अवतार देवाचा वसुवर घडवितो आम्ही॥

जरी लाभले ऊभे आयुष्य आम्हा वैराणी।
उरी आनंद भरलेला नशेने झिंगतो आम्ही॥

0 comments:

Post a Comment