Pages

Friday, 1 July 2011

शिखर

आहे सारे ब्रम्हांड तुच तर
आसमंतात जिद्दीने छेद कर
बाहेर शोधसी स्वतःला
डोकउन अंतरात तु बघ
काळजात पेटु दे धग
मनगटात असुदे रग
जर निश्चयाने ठरवलेस तु
गाठशील प्रत्येक शिखर
कशासाठी हवी तुला
बंदुक आणी गोळी
तुच तुझी फौज आहेस
तुच तुझी टोळी
विसर घाव पराजयाचे
तुझ्यात आहे एक सिकंदर

1 comments:

Gruhkhoj Kolhapur said...

Ratnagiri Property is great place for meditation, eco living and cultural place, it's best tourism place must visit yearly.. i found many informative info from this post and blog

Post a Comment