Pages

Tuesday, 12 October 2010

पाणी

दुःखाच्या वेदनेने पापण्यात दाटते पाणी.
आनंदाच्या क्षणी डोळ्यात हसते पाणी.
पावसाच्या वर्ष धारांनी तळ्यात भरते पाणी. दवबिंदुच्या रुपानेही पाना
फुलात साठते पाणी ,
काळ्या काळ्या मेघां मध्ये ही नितळ दाटते पाणी.
पानी हे जीवन आहे सर्वात असते पाणी .
ओळखा मुल्य तयाचे कारण चराचरात बसते पाणी.

0 comments:

Post a Comment