Pages

Friday, 15 October 2010

आरंभ

काळ कधितरी जागृत अवस्थेत येईल.
आणी एका कल्पाचा आरंभ होईल.
वेदना परिणीत होऊन संवेदना बनतील.
कामगार उठेल,श्रमीक पेटेल.
अन्यायाला सुद्धा वाचा फुटेल.
शेतकरी आनंदाचे गीत गायील.
आणी एका कल्पाचा आरंभ होयील.
शोषीत शोषकांच्या मुसक्या बांधतिल.
अन्यायाचे पारडे उलटून न्याय येयील.
जेव्हा दिन हीन कायदा हाती घेयील.
आणी एका कल्पाचा आरंभ होईल.
झोपडीतील दिवा पून्हा तेवेल.
कूपोषित पोर पोटभर जेवेल.
नियती किती सहनशिलता पाहील.
कधितरी कधितरी शिवराज्य येईल.

0 comments:

Post a Comment