Pages

Tuesday, 30 November 2010

तेव्हा आणि आता

म्हणतात येथे निघत होते सोन्याचे धुर ,
आता येथेच दाटला कसा दरिद्रया चा महापुर.
येथेच जन्मले न्यायाचे निर्भय स्वराज्य,
आता माजला अनाचार न्यायच झाला क्रुर.
भित्रा झाला आता समाज सारा,
तेव्हा निपजले विर आणि शुर.
अश्रु ओघळते दुःखी भारत माता.
थोडे रक्त थोडे आक्रोशाचे सुर

0 comments:

Post a Comment