Pages

Wednesday, 23 February 2011

मतदार (विडंबन)

(क्षमस्व-बालकवी)
पाच वर्षासी हर्ष मानासी
गडबड होई चोहीकडे
गेला मतदार कुणीकडे ग बाई गेला मतदार कुणीकडे
नेते येती सांगुनी जाती
विकासाचे मग स्वप्ने पडती
थापा मारुन ते भुलविती
आश्वासनांनाही जोर चढे
गेला मतदार कुणी कडे ग बाई गेला मतदार कुणी कडे
प्रचाराच्या बोंबा उठल्या
ब्यानरच्या रांगा नटल्या
झाल्याआडव्या रित्या बाटल्या
कार्यकत्यांना झिंग चढे
गेला मतदार कुणीकडे ग बाई गेला मतदार कुणीकडे
पैसे वाटूनी रातोराती
लांडगेच निवडुन येती
त्यांनी वाटल्या जाती पाती
देशाची या केली माती
करा त्यांचे तोंड काळे
गेला मतदार कुणीकडे

0 comments:

Post a Comment