Pages

Friday, 25 February 2011

जगणे

उद्देशा साठी जगून मरणं
तर क्षणभर जीवन सार्थ आहे
अहेतुक ऊगाच जगणं मग
शतायुष्य सुध्दा व्यर्थ आहे

स्वतःसाठी पशु ही जगतात
हा त्यांचा स्वभाव धर्म
दुसऱ्‍या साठी जगणे शिका
तर मानव जन्मास अर्थ आहे

जनावराच्या चामड्याला
भाव आहे बाजारात
कवळी मोल हे विकेल जीने
जर पदोपदी स्वार्थ आहे

जेथे वसतो परोपकार
मृत्यूलोक ही स्वर्ग आहे
पर दुःखवर हसणाऱ्‍यांचा
स्वर्ग ही मग नर्क आहे

0 comments:

Post a Comment